Naš proizvodni program obuhvata:
 • null

  Vertikalni plastični rezervoari

  Plastični rezervoari se rade na istom principu bilo da horizontalni rezervoari cisterne i vertiklani plastični rezervoari.

 • null

  Rezervoari za protivpožarnu zaštitu

  Rezervoari za protivpožarnu zaštitu Čabar plast se brzo i jednostavno montiraju, jeftiniji su, nisu korozni, termostabilni su za razliku od limenih ili pocinkovanih rezervoara.

 • null

  Cisterne za vodu

  Proizvodimo plastične rezervoare koji se mogu naći u dva oblika i to vertikalni plastični rezrvoari i horizontalni plastični rezervoari koji se lakše nazivaju kao cisterne.

 • null

  Plastične tabarke za kazane za pečenje rakije

  Tabarka služi kao posuda za vodu, kako bi se para koja prolazi kroz spiralnu cev pretvorila u kondezat odnosno, ako se koristi iz kazan za pečenje rakije, rakiju ili ako se destiluje voda, dobija se destilovana voda.

 • null

  Plastični horizontalni rezervoari

  Plastični rezervoari osim što su vertikalni i mogu biti horizontalni rezervoari koji su poznatiji pod nazivom cisterne.

 • null

  Bačve za vodu ili kace za kominu sa poklopcem

  Naša plastična kaca ili plastične bačve su univerzalan proizvod koji je prvo nastao kao zamena za klasičnu drvenu kacu za metalnim obručevima koja se koristila kao kaca za kominu.

ČABAR PLAST

Moderna porodična kompanija koja postoji od 2013. godine sa sedištem u Plušcu, u Osečini.


 

ČABAR PLAST se bavi modelovanjem i izradom različitih plastičnih proizvoda od polietilenskog i polipropilenskog materijala spiralnom ekstruzijom (plastični rezervoari, plastične kace, plastične cevi za kanalizaciju, šahte za kanalizaciju i vodomere) .

Od početka 20og veka, kada je izumljena, pa do danas, plastika je našla široku primenu na tržištu. Zbog sposobnosti da kao materijal odgovori na mnoge funkcionalne potrebe čovečanstva, plastika sve češće zamenjuje ostale materijale. Ona je lakša za manevrisanje i održavanje, otporna na hemikalije i vremenske uslove kao i na mehaničke udarce, praktično neuništiva, povoljna i kao takva odlična investicija.

Polietilen i polipropilen su najčešće korišćeni polimeri jer nemaju miris ni ukus, fiziološki su neaktivni, sigurni i bezbedni za zdravlje. Zbog toga se naše cevi i plastični rezervoari proizvode upravo od polietilena i polipropilena.

Sve sirovine koje mi koristimo su originalnog i sigurnog porekla, sertifikovane i garantuju Vam bezbednost, kvalitet i dugotrajnost proizvoda. Naše iskustvo je u službi vašeg zadovoljstva, težimo da u što kraćem roku odgovorimo na vaše zahteve sa proverenim kvalitetom po najpristupačnijim cenama. Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja i dogovore.

Posetite nas ili pozovite, i uverite se zašto smo najbolji u kraju. Sa nama birate pouzdanog partnera i garantovano uspešnu saradnju.Bilo da vam treba za potrebe domaćinstva, za pokretanje ili proširenje biznisa, u našem širokom asortimanu sigurno možete pronaći ono što odgovara vašim potrebama.

Katamarani za splavove, Trimani, Čabar plast

Katamarani za splavove

Konstruisanje katamarana predstavlja zahtevan posao, jer kataman mora da odgovori otpornosti tj. opterećenju koje će nastati usled korišćenja tj eksploatacije broda. Prilikom konstruisanja katamana važe ista pravila kao i za brodove koji imaju jedan trup, osnovna razlika kod katamana je poprečna stablnost.

Precistac septicke jame

Prečistači otpadnih voda

Postrojenje radi na principu aktivnog mulja.. Zagađivači se uklanjaju iz otpadnih voda usled biodegradacije organske materije koju vrše mikroogranizmi i koji pretvaraju organsku materiju u biomasu.

Rezervoar za protivpozarnu zastitu

Rezervoari za protivpožarnu zaštitu

Rezervoari za protivpožarnu zaštitu Čabar plast se brzo i jednostavno montiraju, jeftiniji su, nisu korozni, termostabilni su za razliku od limenih ili pocinkovanih rezervoara.

kaca za vino

Plastične kace za vino

Na zahtev naših kupaca uradili smo i plastične kace za vino, plastične kace za dzibru, plastične kace za rakiju, plastične kace za vodu, plastične kace za dunju, kajsiju, osoku.

Rezervoar za kišnicu

U mestima gde ima poteškoća sa snabdevanjem vodom gde je nedostatak dovoljne količine pitke vode, preporučujemo da ugradite naše rezervoare za sakupljanje kišnice koji pored velikog rezervoara za vodu.

silos

Silosi

Silosi Čabar Plast se izrađuju u skladu sa trendovima u svetu, a veliku primenu imaju u hemojskoj industriji kao i za čuvanje sastojaka: žitarica , smeše za ishranu životinja, granulata, kao i praškastih materijala cementa, kreča i drugih materija.

cevi za ventilaciju

Cevi za ventilaciju

Čabar Plast ventilacione cevi su izrađene od od polietilena visoke gustine kao i naši pontoni, katamarani, cisterne za vodu, vertikalni rezervari za vodu, rezervari za naftu, kace za kominu, tabarke, rezervari za navodnjavanje, septičke jame, separatori masti i ulja, plastične kace za vino .

Separatori

Separatori masti i ulja

Savremeni tokovi života zahtevaju sve veću brigu za zaštitom životne sredine. Mora se voditi računa o zagađenju, o materijalima koji se upotrebljavaju, o otpadnim vodama koje se ispuštaju u čovekovo okruženje. Kada govorimo o otpadnim vodama koje su zagađene lakim tečnostima

Kace

Plastične kace za vodu, kominu, voće i povrće

Plastične kace postavljati na ravnu podlogu, mogu da stoje na ravnom površinama, nemojte ništa poturati ispod nih, jer nema potrebe. Lagane su za prenošenje, a zbog otpornosti na sve atmosferske uticaje mogu se držati u svim vremenskim uslovima i tamo gde vama odgovara.

horizontalni rezervoari i cisterne

Plastični horizontalni rezervoari – cisterene za vodu, naftu …

Plastični rezervoari osim što su vertikalni i mogu biti horizontalni rezervoari koji su poznatiji pod nazivom cisterne. Prave se od istog materijala kao i vertikalni plastični rezervoari od politelina visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) tehnlogojim spiralnog namotavanja.

Vertikalne kace

Plastični rezervoari za vodu, naftu, gorivo…

Plastični rezervoari se rade na istom principu bilo da horizontalni rezervoari cisterne i vertiklani plastični rezervoari. Tehnlogija izrade je ista, a vertikalni rezervoari mogu biti zatvoreni i otvoreni odnosno plastične kace.

cisterne

Cisterne za vodu, osoku za prikolice traktora, kamiona

Proizvodimo plastične rezervoare koji se mogu naći u dva oblika i to vertikalni plastični rezrvoari i horizontalni plastični rezervoari koji se lakše nazivaju kao cisterne. Vertikalni plastični rezervoari mogu otvoreni i zatvoreni. Otvoreni plastični rezervoari se nazivaju plastične kace.

Plasticne kace, cisterne i rezervoari za navodnjavanje

Plastične kace, cisterne i rezervoari za navodnjavanje

Nedostatak je vode, ne samo vode za piće, već i vode koja je potrebna za normalan rast i razvoj biljnog sveta. Zato vam mi i nudimo rešenje za navodnjavanje plastenika i površina koje imaju problema sa snabdevanjem vodom.

Pontoni

Plastični pontoni za marine i splavove

Čabar plast pontoni se mogu koristiti bez bojazni na uticaj na okolinu jer zadovoljavaju sve ekološke uslove. Dugotrajni su, neuništivi i nepotopivi jer se dele na komore koje po potrebi mogu biti i ispunjene penoplastima.

sahte za vodomere

Šahte za vodomere

Vodomerne šahte su već gotove lagane su i treba ih samo spustiti u zemlju, odnosno već iskopanu jamu za šahte. Šahta je gotova i odmah nakon povezivanja u mrežu spremna za upotrebu.

Kace za vodu

Bačve za vodu ili kace za kominu sa poklopcem

Naša plastična kaca ili plastične bačve su univerzalan proizvod koji je prvo nastao kao zamena za klasičnu drvenu kacu za metalnim obručevima koja se koristila kao kaca za kominu.

Cisterne za vodu osoku za prikolice traktora kamiona

Pravougaoni rezervoari, tankvane, plastične kade

Osim cilindričnih rezervoara koji mogu biti horizontalni rezervoari cisterne i vertikalni plastični rezervoari, često imamo i posebne zahteve naših kupaca kojima su potrebni pravougaoni rezervoari ili pravougaone plastične kade, tankvane.

Plastični čamci

Plastični čamci se izrađuju različitih veličina i različitih nosivosti, sve po potrebama kupaca. Patos ili dno čamca je ravno i stabilno. Motor se može prikačiti bez ikakvih problema.