Kace za vodu ili bačve za vodu

 

Naša plastična kaca ili plastične bačve su univerzalan proizvod koji je prvo nastao kao zamena za klasičnu drvenu kacu za metalnim obručevima koja se koristila kao kaca za kominu. Takve kace su stajale u dubokim i mračnim podrumima, jer bi se na Suncu rasanule. Svake godine su morale da se zatežu tako što bi se polivale vodom i punile vodom kako bi se drvene duge zetegle. Svaka manipulacija sa njima bila je teška jer su takve kace bile masivne i obično gde se jednom smeste odatle se ne pomeraju.

Takve kace su uglavnom mogle da se koriste za kominu, dok ove mogu da se koriste kao bačve za vodu.

Kontaktirajte nas

Kace za vodu su postale nezaobilazan element u različitim granama poljoprivrede, industrije i domaćinstva zahvaljujući svojoj praktičnosti, dugotrajnosti i raznovrsnosti upotrebe.

Evo detaljnog objašnjenja kako se kace za vodu koriste u pojedinim granama:

Poljoprivreda

  • Navodnjavanje: U sušnim godinama, plastične kace većih dimenzija koriste se za navodnjavanje malinjaka, kupinjaka, voćnjaka, plantaža i plastenika. Zahvaljujući mogućnosti povezivanja sa sistemima kap po kap, omogućavaju efikasno i ekonomično distribuiranje vode direktno do korena biljaka.
  • Razmešivanje Mineralnih Đubriva: Kace omogućavaju pripremu rastvora mineralnih đubriva koji se zatim putem sistema za navodnjavanje distribuiraju biljkama, čime se optimizuje ishrana biljaka i povećava prinos.

Industrija

  • Proizvodni Procesi: U industrijskim procesima, kace za vodu koriste se za skladištenje različitih tečnosti, od sirovina do gotovih proizvoda, osiguravajući čistoću i zaštitu od kontaminacije.

Plastične Bačve umesto drvenih kaca

Plastične kace su ih zamenile, a prednosti kada njih koristite kao kace za vodu su ogromne. Neuporedivo su lakše i otporne na sve uticaje, neki ih čak drže na Suncu ukoliko se radi o kacam aza kominu kako bi ubrzali vrenje jer se kace koriste za fermantaciju svih vrsta voća (jabuke, kruške, dunje, šljive, džanarike …)

Plastične kace za vodu se mogu praviti i sa poklopcem koji se može skidati, tako da je to odlična zaštita.

Takođe kace ne služe samo za vodu već i za kominu,a moguće ih je koristiti na više načina jer se lako operu samo vodom nakon bilo kakve upotrebe. U njima se može skladištiti tečne, zrnaste, praškaste materije. Plastične bačve su danas nezamenjiv proizvod u svakom domaćinstvu.

Čabar plast Osečina plastične kace se proizvode se od polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) tehnologijom spiralnog motanja i zavarivanjem plastike.

Materijali od kojih su napravljene Čabar plast plastične kace poseduju odlične:

  • mehaničke karakteristike,
  • otporne su na lomljenje i habanje,
  • ekološke su (ne zagađuju životnu sredinu) od PEHD-a su ,
  • podnose i visoke i niske temperature u rasponu od od -30°C do +60°C,
  • otporne su na dejstvo širokog spektara tečnosti i gasova,
  • otporni su na UV zrake,
  • garantuju vodonepropusnost i dugoročno su rešenje, jer materijal gubi 5% svojih svojstava posle 50 godina korišćenja.

Na ovakvim bačvama se mogu montirati priključci i armature bez ograničenja, sve po potrebama i zahtevima kupaca.

Ukoliko Vam treba nešto od ovakvih priključka obavezno nam naznačite kada budete naručivali rezervoare.

Neki od priključaka koje najčešće ugrađujemo su:

razni ventili, slavine, pokazivači nivoa, priključci sa spoljašnjim ili unutrašnjim navojem, razni prelivnici, revizioni otvori, odušci, stope za ankerisanje, penjalicama i slično.

Kontaktirajte nas za više informacija kakao sve možete koristiti univerzalni proizvod bačve za vodu od plastike.