Kanalizacione šahte

 

Kanalizacione šahte, poznate kao revizione šahte, su ključni elementi kanalizacionih sistema koji omogućavaju pristup, inspekciju, održavanje i čišćenje kanalizacione mreže. One se postavljaju u strategijskim tačkama sistema, kao što su promene pravca, promene nagiba ili na mestima gde se više cevovoda spaja.

Kanalizacione šahte su dizajnirane tako da obezbede bezbedan i lako dostupan put do kanalizacionih cevi ispod zemlje.

Kontaktirajte nas

Dimenzije kanalizacione šahte

Dimenzije kanalizacione šahte variraju u zavisnosti od specifičnih potreba projekta i kapaciteta kanalizacionog sistema. Standardne dimenzije obuhvataju prečnike od 600mm do preko 1200mm, dok visina zavisi od dubine ukopavanja i može varirati od nekoliko metara pa do dubina preko 10 metara za dublje sisteme.

Proces montaže kanalizacione šahte korak po korak

  • Planiranje i priprema – Odredite lokaciju šahte na osnovu plana kanalizacionog sistema i izvršite iskopavanje odgovarajuće veličine jame za šahtu.
  • Postavljanje osnove – Postavite stabilnu i ravnu osnovu za šahtu, koristeći beton ili stabilizovani materijal, da biste osigurali da šahta ostane stabilna i na nivou.
  • Instalacija šahte – Pažljivo spustite šahtu na pripremljenu osnovu. Za veće šahte može biti potrebna upotreba građevinske mehanizacije.
  • Povezivanje cevovod -: Povežite kanalizacione cevi sa ulazima i izlazima šahte. Koristite odgovarajuće fitinge i brtvila za čvrstu i vodootpornu konekciju.
  • Provera i prilagođavanje – Osigurajte da je šahta pravilno postavljena i da su svi priključci tačno izvedeni. Ako je potrebno, prilagodite položaj ili visinu šahte.
  • Zatrpavanje i završetak – Zatrpajte jame oko šahte, vodeći računa da materijal oko šahte bude čvrsto sabijen. Postavite poklopac na vrh šahte za pristup i zaštitu.

Kanalizacione šahte su neophodne za efikasno i sigurno upravljanje kanalizacionim sistemom, omogućavajući redovno održavanje i sprečavajući potencijalne probleme u kanalizaciji kao što su blokade ili oštećenja.

Šta su revizione šahte?

Revizione šahte su ključni elementi kanalizacionih sistema koji omogućavaju pristup, inspekciju, održavanje i intervenciju na kanalizacionom cevovodu. Ove šahte se obično postavljaju na mestima gde cevovod menja pravac, nagib ili prečnik, kao i na mestima gde se više cevovoda spaja. Takođe, postavljaju se duž linije cevovoda na određenim rastojanjima kako bi omogućile pristup za čišćenje ili odgušenje cevovoda.

Dimenzije revizionih šahti

Dimenzije revizionih šahti variraju zavisno od specifičnih potreba projekta i mogu biti prilagođene zahtevima. Tipične dimenzije obuhvataju unutrašnji prečnik šahte koji može varirati od Ø300 mm do Ø3200 mm, dok visina šahte može biti prilagođena potrebama projekta, često dostižući do 10 metara.

Šta su sabirne šahte?

Sabirne šahte su specifična vrsta revizionih šahti koja se koristi u kanalizacionim sistemima za sabiranje otpadnih voda iz više pravaca pre nego što se voda dalje transportuje glavnim cevovodom. One služe kao glavne tačke za prikupljanje otpadnih voda i često se nalaze na mestima gde se više manjih cevovoda spaja u jedan veći. Iako su sabirne šahte slične revizionim šahtama po funkciji, one su obično veće zbog veće količine otpadne vode koju treba da prihvate i procesuiraju.

Dimenzije sabirne šahte

Dimenzije sabirne šahte zavise od volumena otpadne vode koji se očekuje da šahta prihvati, kao i od broja cevovoda koji se u nju ulivaju. Prečnik sabirne šahte može biti veći u odnosu na standardne revizione šahte i često varira u zavisnosti od projektovanih potreba. Visina šahte može biti prilagođena na osnovu dubine ukopavanja i terena.