Separatori masti i ulja

U savremenim tokovima života gde postoji zahtev za sve veću brigu o zaštiti životne sredine i održivosti, separatori masti i ulja mogu odigrati ključnu ulogu u prečišcavanju otpadnih voda. Mora se voditi računa o zagađenju, o materijalima koji se upotrebljavaju, o otpadnim vodama koje se ispuštaju u čovekovo okruženje. Kada govorimo o otpadnim vodama koje su zagađene lakim tečnostima (masti i ulja, naftni derivati) one se najlakše i najjeftinije mogu odstraniti sa našim separatorima masti i ulja.

Izrađeni od materijala kao i naši plastični rezervoari i cisterne, otporni na koroiju, poroznost i eroziju, urađeni od PEHD, vodonepropusni, jednostavni za održavanje, lagani i laki za ugradnju.

Separatori masti i ulja

Materjali od kojih su napravljeni naši separatori masti, ulja i naftnih derivata su:

 • ekološki ispitani (ne zagađuju životnu sredinu) od PEHD-a su,
 • imaju ulazne i izlazne prečnike na koje se lako vrši priključak,
 • jeftiniji su od bilo kojih drugih vrsta separatora,
 • garantuju vodonepropusnost i dugoročno rešenje, jer materijal gubi samo 5% svojih svojstava posle 50 godina korišćenja,
 • otporni su na UV zrake, podnose ekstremne temperature od -30° c do + 80° c i imaju dobru nosivost,
 • otporni su na udarce, što znači da na njima ne ostaju vidljivi tragovi, prilikom premeštanja neće doći do oštećenja
 • i što je jako bitno lake su za montiranje i imaju minimalne troškove održavanja.

Separatori Čabar Plast u zavisnosti da li se postavljaju na površinu ili se ukopavaju u zemlju mogu biti :

 • vertikalni separatori
 • i horizontalni separatori.

Unutrašnjost Čabar Plast separatora je podeljena na nekoliko tehnoloških procesa:

 • Proces sedimentacije.

Separacija predstavlja odvajanje grubih frakcija zagađenja koja imaju veću masu od vode i samim tim se mogu sedimentovati;

 • Proces flotacije slobodnih ulja

Veliku efikasnost flotacionog procesa doprinosi upotreba koalescentnog separatora.

 • Proces sorpcionog prečišćavanja.

Dodatnom filtracijom kroz sorpcioni materijal čijem zagušenju je moguća njegova regeneracija ili zamena.

Separatore lakih tečnosti u odvajanju iz otpadnih voda delimo na:

 • separatore masti
 • separatore ulja i naftnih derivata

Separatori Čabar Plast u zavisnosti da li se postavljaju na površinu ili se ukopavaju u zemlju mogu biti :

 • vertikalni separatori
 • i horizontalni separatori.

Unutrašnjost Čabar Plast separatora je podeljena na nekoliko tehnoloških procesa:

 • Proces sedimentacije.

Separacija predstavlja odvajanje grubih frakcija zagađenja koja imaju veću masu od vode i samim tim se mogu sedimentovati;

 • Proces flotacije slobodnih ulja

Veliku efikasnost flotacionog procesa doprinosi upotreba koalescentnog separatora.

 • Proces sorpcionog prečišćavanja.

Dodatnom filtracijom kroz sorpcioni materijal čijem zagušenju je moguća njegova regeneracija ili zamena.

Separatori masti

Separatori masti se projektuju kako bi odvajali ulja i masti koje se najčešće nalazi u otpadnim vodama iz kuhinje restorana, hotela i drugih ugostiteljskih objekata, prembrene industrije, klanicama i mesnim industrijama. Važnost separatora masti i ulja koji odvajaju mast iz otpadne vode preventivno sprečavaju mogućnost začepljenja sistema kanalizacije.

Održavanje separatora masti

Potrebno je vršiti vizuelni pregled separatora masti. Po potrebi treba odraditi vađenje masti i ulja i osigurati njihovo bezbedno odlaganje. Nakon čišćenja separator treba napuniti čistom vodom.

Separatori masti se mogu ugrađivati i u deo lokalne kanalizacione mreže između mesta nastanka otpadnih voda i mesta ulivanja prečišćene vode u javnu kanalizaciju.poželjno je da se se ugrađuju na propsanoj udaljenost od mesta nastanka otpadnih voda, čime im se smanjuje temperatura i time povećava efikasnost separacije materija koje se mogu odvojiti od ostatka otpadne vode.

Separatori ulja

Separatori ulja se dele na:

 • gravitacijske,
 • sa koalescentnim fltrom,
 • separatori s bypass-om

Separatori ulja se najčešće koriste u automehaničarskim i vulkanizerskim radnjama, proizvodnim fabrikama jer je tu upotreba ulja svakodnevna, u auto perionicama,na benzinskim pumpama, parkinzima itd.

Održavanje separatora ulja

Takođe vizuelni pregled seperatora ulja i čišćenje po potrebi nataloženog ulja i mulja. Koalescentni filter moguće je upotrebljavati više pita samo ga treba povremeno izvaditi i oprati čistom vodom.

Kako se ugrađuju separatori tj. način instalacije separatora.

Naši separatori su laki za manevrisanje pa je ugradnju moguće uraditi za jedan dan.  Obično se vrši ukopavanje. Poželjno je da je osnov postavljanja separatora betonska ploča, a zasip se vrši sortiranom zemljom. Neophodno je podešavanje radnih visina prelivnih ivica, priključivanje dovodne i odvodne cevi, koje moraju biti ukopavane na dovoljnoj dubini.