Cisterne za vodu

Cisterne za vodu se koriste za skladištenje i transport tečnosti u različite svrhe. Naše plastične cisterne, idealne su za vodu, naftu, lož ulje, ili za bilo koju drugu vrstu skladištenja. Ove cisterne se izrađuju od polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP), koristeći tehnologiju spiralnog namotavanja.

Zahvaljujući svojoj višenamenskoj primeni, plastične cisterne mogu se koristiti kako nadzemno, tako i ukopavati u zemlju, u zavisnosti od potreba. Kada se koriste nadzemno, važno je da se postave na specijalno dizajnirana ležišta koja obezbeđuju stabilnost na svim podlogama.

Kapacitet 1000L

Idealno rešenje za Vaše potrebe skladištenja vode.

Kapacitet 2000L

Revolucionarno rešenje u svetu skladištenja vode.

Kapacitet 3000L

Dizajnirana da zadovolji sve vaše potrebe za skladištenjem vode.

Kapacitet 4000L

Obezbeđuje sigurno, higijensko i efikasno skladištenje tečnosti.

Kapacitet 5000L

Vrhunsko rešenje za skladištenje vode u različitim uslovima i primenama.

Kapacitet 10000L

Idealna za – od poljoprivrednog navodnjavanja do industrijskog hlađenja.

Kapacitet 20000L

Za velike potrebe – od industrijske upotrebe do masovnog navodnjavanja.

Kapacitet 25000L

Savršeno rešenje za skladištenje velikih količina vode u raznovrsnim primenama.

Kapacitet 30000L

Pouzdano Rešenje za Vaše Velike Potrebe za Skladištenjem Vode.

Kapacitet 40000L

Pruža izdržljivost uz otpornost na UV zračenje, ekstreme temperature i hemijske uticaje.

Kapacitet 50000L

Osigurava otpornost na uticaje UV zraka, ekstremnih temperatura i hemijskih supstanci.

Jedna od ključnih prednosti ovih cisterni je njihova lakoća, koja omogućava montažu na traktorske prikolice za mobilno skladištenje i transport, bilo da je reč o vodi, mleku, osoku ili čak upotrebu u svrhe navodnjavanja.
Kada se koriste za skladištenje nafte ili drugih vrsta goriva, cisterne se moraju ukopavati kako bi se osigurala bezbednost i izdržljivost pod pritiskom zemlje.

Takođe, ove cisterne nalaze svoju primenu u industriji za skladištenje i transport hemikalija, zahvaljujući svojoj visokoj otpornosti na hemijske uticaje.

Naši Čabar plast plastične cisterne proizvode se od PEHD-a i PP-a, i imaju širok spektar primene zahvaljujući svojim odličnim mehaničkim karakteristikama. Otporni su na habanje, lom, UV zrake, te na visoke i niske temperature, što ih čini dugovečnim rešenjem koje ne zagađuje okolinu.

 

Zapremina (l)

250

500

1000

1500

2000

2500

Prečnik(D)

600

800

1000

1200

1300

1300

Visina(H)

800

1000

1300

1350

1500

1875

 

Zapremina (l)

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Prečnik(D)

1600

1600

1600 | 1800

1600 | 1800 | 2000

1800 | 2000

2000 | 2400

Visina(H)

1500

2000

2500 | 1960

3000 | 2400 | 1950

2800 | 2260

2570 | 1790

 

 

Zapremina (l)

9000

10000

12000

15000

20000

22500

Prečnik(D)

2000 | 2400

2000 | 2400

2400

2400 | 3000

2400 | 3000

2400 | 3000

Visina(H)

2900 | 2020

3200 | 2240

2680

3360 | 2150

4470 | 2850

4990 | 3200

 

Zapremina (l)

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Prečnik(D)

2400 |3000

2400 | 3000

3000

 3000

3000

3000

Visina(H)

5560 | 3550

6720 |4260

4970

5700

6390

7100

Kapaciteti naših cisterni se kreću sve do 200,000 litara, čineći ih idealnim rešenjem za širok spektar potreba skladištenja i transporta.