Plastične tankvane

 

Plastične tankvane su specijalizovane posude dizajnirane za prihvatanje i skladištenje opasnih materija, kao što su kiseline, u slučaju havarije ili oštećenja primarnih rezervoara.

Služe kao dodatna sigurnosna mera za zaštitu okoline i ljudi od potencijalnih štetnih izlivanja.

Tankvane su obavezne u industrijskim postrojenjima gdje se rukuje opasnim hemikalijama, i moraju biti dizajnirane u skladu sa strogo definisanim propisima o zaštiti životne sredine i bezbednosti.

Kontaktirajte nas

Tankvane – upotreba

Tankvane se upotrebljavaju za prihvatanje i skladištenje opasnih tečnosti, posebno u slučaju curenja ili havarije iz primarnih skladišnih sistema. Njihova primena je široko rasprostranjena u različitim industrijama, uključujući:

  • Hemijska industrija – U pogonima za proizvodnju, skladištenje i rukovanje raznim hemikalijama, tankvane su ključne za sprečavanje ekoloških i zdravstvenih rizika usled potencijalnog curenja opasnih materija kao što su kiseline, baze i drugi agresivni hemijski spojevi.
  • Industrija obrade metala – U procesima galvanizacije, hromiranja, niklovanja i cinkovanja, tankvane služe kao bezbednosne posude za hvatanje hemikalija koje se koriste u ovim procesima.
  • Farmaceutska industrija – U proizvodnji lekova i drugih farmaceutskih proizvoda, gde se često koriste različite potentne hemikalije, tankvane su neophodne za osiguranje bezbednog skladištenja i manipulacije.
  • Prehrambena industrija – Iako manje opasne u odnosu na hemikalije, određeni fermentacioni i obradni procesi zahtevaju korišćenje tankvana za skladištenje nusproizvoda ili kao meru predostrožnosti za skladištenje tečnosti koje mogu predstavljati rizik.
  • Postrojenja za obradu otpadnih voda – U sistemima za tretman otpadnih voda, tankvane mogu biti korišćene za privremeno skladištenje potencijalno opasnih materija pre procesa obrade.
  • Energetska industrija – U rafinerijama i postrojenjima za obradu gasa i nafte, tankvane su bitan element sigurnosnih sistema za skladištenje nafte, gasa i drugih zapaljivih ili opasnih fluida.
  • Agrokemijska industrija – Za skladištenje pesticida, herbicida i drugih agrokemikalija, tankvane pružaju bezbednosnu barijeru koja sprečava potencijalno zagađenje tla i voda.

Tankvane su dizajnirane tako da izdrže agresivno hemijsko okruženje i ekstremne uslove, a njihova izgradnja i održavanje podležu strogoj regulativi kako bi se osigurala maksimalna sigurnost i zaštita životne sredine.

Da li Tankvane mogu biti okruge ili samo pravougaone?

Tankvane mogu biti kako okruglog tako i pravougaonog oblika, zavisno od specifičnih potreba i ograničenja prostora u kojem se instaliraju. Odabir oblika često zavisi od dostupnosti prostora, vrste i količine materijala koji se skladišti, kao i od preferencija u pogledu dizajna i efikasnosti sistema.

Okrugle tankvane se često koriste zbog svoje strukturne čvrstoće i efikasnosti u smislu raspodele pritiska, dok pravougaone tankvane omogućavaju bolje iskorišćavanje prostora, posebno u ograničenim ili nepravilno oblikovanim područjima.

Tankvane za Ulje

Tankvane za ulje su dizajnirane za skladištenje i sigurno upravljanje različitim vrstama ulja, uključujući motorno, biljno, industrijsko ulje itd. One obezbeđuju dodatnu zaštitu u slučaju curenja iz primarnih rezervoara, štiteći okolinu od mogućeg zagađenja. Ove tankvane su često opremljene sistemima za detekciju curenja i upravljanje ispustom, pružajući visok nivo sigurnosti.

Tankvane za Burad

Tankvane za burad su specijalno konstruisane posude koje se koriste za skladištenje buradi sa različitim materijalima, uključujući hemikalije, ulja, goriva i druge tečnosti. One služe kao zaštitna barijera u slučaju curenja iz buradi, sprečavajući kontaminaciju radnog i životnog prostora. Ove tankvane su dizajnirane da lako prime jedno ili više buradi, čineći ih idealnim rešenjem za skladištenje i rukovanje.

Tankvane za Hemikalije

Tankvane za hemikalije su izrađene od materijala otpornih na različite vrste hemijskih supstanci i koriste se u hemijskoj industriji za skladištenje korozivnih ili opasnih hemikalija. Opremljene su zaštitnim oblogama i sistemima za sprečavanje curenja, što ih čini ključnim elementom u upravljanju rizicima i zaštiti životne sredine. Tankvane za hemikalije moraju zadovoljavati stroge regulative i standarde vezane za skladištenje opasnih materijala.

Tankvane za Gorivo

Tankvane za gorivo su konstruisane da pružaju sigurno skladištenje i rukovanje različitim vrstama goriva, uključujući benzin, dizel, kerozin i druge. One služe kao sekundarna barijera u slučaju curenja iz glavnih rezervoara, sprečavajući potencijalne ekološke i bezbednosne rizike.

Tankvane za gorivo su često opremljene naprednim sistemima za nadzor i kontrolu, kako bi se osigurala maksimalna bezbednost pri skladištenju i manipulaciji gorivom.

Tankvana sa Točkovima

Tankvana sa točkovima je mobilna verzija tankvane koja omogućava lako premeštanje po radnom prostoru. Opremljena je robusnim točkovima koji omogućavaju njeno kretanje, čineći je idealnom za situacije u kojima je potrebna fleksibilnost u rukovanju i skladištenju opasnih materija. Ova vrsta tankvane posebno je korisna u dinamičnim industrijskim okruženjima gde se često mijenja raspored ili postoji potreba za čestim premještanjem skladištenih materijala.

Mobilne tankvane osiguravaju dodatnu sigurnost u slučaju izlivanja ili curenja, omogućavajući brzu reakciju i minimizaciju potencijalne štete na radnom mestu i okolini.