Plastični Rezervoari

Plastični rezervoari su izrađeni od visokokvalitetnih polimernih materijala namenjeni za skladištenje različitih tečnosti, uključujući vodu, hemikalije, gorivo i druge supstance.

Horizontalni plastični rezervoari za vodu

 

Horizontalni plastični rezervoari za vodu su dizajnirani za efikasno skladištenje i lako pristupanje vodi, pogodni su za različite primene, od domaćinstva do industrije.

Pogledaj više

Plastični rezervoari za vino

 

Plastični rezervoari za vino – Bačve za vino: Specijalizovani za čuvanje vina, omogućavaju kontrolu temperature i uslova neophodnih za pravilno starenje vina.

Pogledaj više

Protivpožarni plastični rezervoari

 

Protivpožarni plastični rezervoari su opremljeni specifičnim karakteristikama za skladištenje vode koja se koristi u gašenju požara, pružajući brz i efikasan pristup vodi u hitnim situacijama.

Pogledaj više

Rezervoari za navodnjavanje

 

Rezervoari za navodnjavanje se koriste u poljoprivredi za efikasno skladištenje i distribuciju vode za navodnjavanje, podržavajući održivo upravljanje vodnim resursima.

Pogledaj više

Rezervoar za kišnicu

 

Rezervoari za kišnicu omogućavaju sakupljanje i skladištenje kišnice za kasniju upotrebu u baštovanstvu, čišćenju i drugim ne-pitkim aplikacijama.

Pogledaj više

Plastične pravougaone kade

 

Plastične pravougaone kade su višenamenski kontejneri koji se koriste u različitim industrijskim procesima, uključujući obradu površina i skladištenje hemikalija.

Pogledaj više

Plastične tankvane

 

Plastične tankvane služe kao sekundarna zaštita za skladištenje opasnih tečnosti, sprečavajući zagađenje u slučaju curenja iz primarnih skladišnih sistema.

Pogledaj više