ČABAR PLAST

Një kompani moderne familjare që ekziston që nga viti 2013, me seli në Plušec, në Ošcinë.

Z.R. Čabarplast është themeluar më 5 korrik, 2013 me selinë në Pluzhac (Oseçinë). Ne prodhojmë produkte plastike duke i shtrydhur në mënyrë spirale (rezervuarë plastike, tube plastike, gype plastike të kanalizimit, tube për kanalizim dhe ujëmatës) prej materiali polietilen dhe polipropilen.

Ne dallohemi nga prodhuesit e tjerë me cilësinë e shkëlqyer dhe të kontrolluar të produkteve me çmimet e përballueshme. Për të gjitha produktet tona plastike ka garanci që do t’i përdorni për shumë vite që vijnë.

Produktet tona janë bërë vetëm prej materialeve të papërpunuara origjinale.

ČABAR PLAST

Një kompani moderne familjare që ekziston që nga viti 2013, me seli në Plušec, në Ošcinë.

Z.R. Čabarplast është themeluar më 5 korrik, 2013 me selinë në Pluzhac (Oseçinë). Ne prodhojmë produkte plastike duke i shtrydhur në mënyrë spirale (rezervuarë plastike, tube plastike, gype plastike të kanalizimit, tube për kanalizim dhe ujëmatës) prej materiali polietilen dhe polipropilen.

Ne dallohemi nga prodhuesit e tjerë me cilësinë e shkëlqyer dhe të kontrolluar të produkteve me çmimet e përballueshme. Për të gjitha produktet tona plastike ka garanci që do t’i përdorni për shumë vite që vijnë.

Produktet tona janë bërë vetëm prej materialeve të papërpunuara origjinale.

NAŠ PROIZVODNI PROGRAM OBUHVATA:

Vertikalni plastični rezervoari

Plastični rezervoari se rade na istom principu bilo da horizontalni rezervoari cisterne i vertiklani plastični rezervoari.

Rezervoari za protivpožarnu zaštitu

Rezervoari za protivpožarnu zaštitu Čabar plast se brzo i jednostavno montiraju, jeftiniji su, nisu korozni, termostabilni su za razliku od limenih ili pocinkovanih rezervoara.

Cisterne za vodu

Proizvodimo plastične rezervoare koji se mogu naći u dva oblika i to vertikalni plastični rezrvoari i horizontalni plastični rezervoari koji se lakše nazivaju kao cisterne.

Plastične tabarke za kazane za pečenje rakije

Tabarka služi kao posuda za vodu, kako bi se para koja prolazi kroz spiralnu cev pretvorila u kondezat odnosno, ako se koristi iz kazan za pečenje rakije, rakiju ili ako se destiluje voda, dobija se destilovana voda.

Plastični horizontalni rezervoari

Plastični rezervoari osim što su vertikalni i mogu biti horizontalni rezervoari koji su poznatiji pod nazivom cisterne.

Bačve za vodu ili kace za kominu sa poklopcem

Naša plastična kaca ili plastične bačve su univerzalan proizvod koji je prvo nastao kao zamena za klasičnu drvenu kacu za metalnim obručevima koja se koristila kao kaca za kominu.

cisterne za vodu

CISTERNE ZA VODU – PLASTIČNI HORIZONTALNI REZERVOARI

Plastični rezervoari osim što su vertikalni i mogu biti horizontalni rezervoari koji su poznatiji pod nazivom cisterne za vodu.

PROČITAJ VIŠE

rezervoari za vodu

REZERVOARI ZA VODU – PLASTIČNI REZERVOARI ZA NAFTU, VODU, GORIVO

Zahvaljujući materijalima od kojih su napravljeni plastični rezervoari garantuju dugovečnost i otpornost na sve spoljne uticaje.

PROČITAJ VIŠE

Katamarani za splavove

KATAMARANI ZA SPLAVOVE – BROD SA DVA PARALELNA TRUPA

Konstruisanje katamarana mora da odgovori otpornosti tj. opterećenju koje će nastati usled korišćenja tj eksploatacije broda.

PROČITAJ VIŠE

PREČISTAČI OTPADNIH VODA – KRISTALNO ČISTA SA 99% ČISTOĆE

Čabar Plast je sa svojim partnerom iz Hrvatske razvila jedinstvene male kompozitne sisteme za tretiranje otpadnih voda.

PROČITAJ VIŠE

REZERVOARI ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU

Rezervoari za protivpožarnu zaštitu Čabar plast se brzo i jednostavno montiraju, jeftiniji su, nisu korozni, termostabilni su.

PROČITAJ VIŠE

Plastične kace za vino

PLASTIČNE KACE (BAČVE) ZA VINO, DŽIBRU, RAKIJU

Na zahtev naših kupaca uradili smo i plastične kace za vino, plastične kace za dzibru, plastične kace za rakiju, plastične kace za vodu…

PROČITAJ VIŠE

Rezervoar za kišnicu

REZERVOARI ZA KIŠNICU, REZERVOARI ZA VODU

U mestima gde ima poteškoća sa snabdevanjem vodom, preporučujemo da ugradite naše rezervoare za sakupljanje kišnice.

PROČITAJ VIŠE

SILOSI – VALJKASTI I PRAVUGAONI REZERVOARI

Silosi se izrađuju u skladu sa trendovima u svetu, a veliku primenu imaju u hemojskoj industriji kao i za čuvanje raznih sastojaka.

PROČITAJ VIŠE

CEVI ZA VENTILACIJU – IZRAĐENE OD PEHD-A

Koriste se za odvođenje gasova i isparenja iz domaćinstva, farmi, tovilišta, industrijskih objekata i postrojenja.

PROČITAJ VIŠE

SEPARATORI MASTI I ULJA – VERTIKALNI I HORIZONTALNI

Kada govorimo o otpadnim vodama koje su zagađene lakim tečnostima one se najlakše i najjeftinije mogu odstraniti sa separatorima masti i ulja.

PROČITAJ VIŠE

TUBET PLASTIKE PËR UJË, LËVOREN E FRUTAVE, FRUTA DHE PERIME

Një nga produktet të cilat vitet e fundit janë bërë të pazëvendësueshme nëpër shtëpi, industri ose bujqësi janë tube plastike.

LEXO MË SHUMË

REZERVOARE PENTRU APĂ, GUNOI, REMORCĂ TRACTORULUI, CAMIONULUI

Në formën e rezervuarëve vertikal plastik dhe formën e rezervuarëve horizontal plastik të cilët quhen edhe cisterna.

LEXO MË SHUMË

REZERVUARË SEPTIK PLASTIK – ME DY DHOMA, TRI DHOMA

Në zona ku nuk ka kanalizim lokal, domethënë nuk ka sistem të veçantë kanalizimi për zbrazjen e ujrave të mbetura duhet të ndërtohen gropat septike.

LEXO MË SHUMË

TUBE PLASTIKE, REZERVUARË DHE REZERVUARË TË VADITJES

Në botë mungon uji i pijshëm sikur edhe ujë që nevojitet për një rritje dhe zhvillim normal të botës së bimëve.

LEXO MË SHUMË

PONTONET PLASTIKE PËR MARINA DHE BARKA

Mund të përdoren pavarësisht nga ndikimi në ambientin tuaj sepse mund të jenë të qëndrueshme ndaj çdo ndikimi ekologjik.

LEXO MË SHUMË

Šahte za vodomere

TUBET PËR UJËMATËS

Čabarplast prodhon edhe tube të veçanta për ujëmatësit prej plastiku. Tubet e ujëmatësve janë të lehta dhe vetëm duhet t’i ulni në tokë, domethënë në gropë për tubet.

LEXO MË SHUMË

FUÇITË UJI OSE TUBET PËR LËVORET E FRUTAVE ME KAPAK

Tubet tona ose fuçitë plastike janë produkt universal i cili në fillim është bërë për të zëvendësuar fuçinë klasike prej druri me unazat…

LEXO MË SHUMË

REZERVUARËT DREJTKËNDËSH, TANKVANAT, VASKAT PLASTIKE

Përveç rezervuarëve cilindrik të cilët mund të jenë rezervuarë horizontal cisterna dhe rezervuarë vertikal plastik…

LEXO MË SHUMË

VARKA PLASTIKE

Veçoritë e materialit PEHD janë treguar të përsosura në prodhimin e varkave plastike.

LEXO MË SHUMË