ČABAR PLAST

Një kompani moderne familjare që ekziston që nga viti 2013, me seli në Plušec, në Ošcinë.


 

Z.R. Čabarplast është themeluar më 5 korrik, 2013 me selinë në Pluzhac (Oseçinë). Ne prodhojmë produkte plastike duke i shtrydhur në mënyrë spirale (rezervuarë plastike, tube plastike, gype plastike të kanalizimit, tube për kanalizim dhe ujëmatës) prej materiali polietilen dhe polipropilen.

Ne dallohemi nga prodhuesit e tjerë me cilësinë e shkëlqyer dhe të kontrolluar të produkteve me çmimet e përballueshme. Për të gjitha produktet tona plastike ka garanci që do t’i përdorni për shumë vite që vijnë.

Produktet tona janë bërë vetëm prej materialeve të papërpunuara origjinale.