Silosi

Silosi Čabar Plast se izrađuju u skladu sa trendovima u svetu, a veliku primenu imaju u hemijskoj industriji, kao i za čuvanje sastojaka: žitarica, smeše za ishranu životinja, granulata, kao i praškastih materijala cementa, kreča i drugih materija.

Čabar plast silosi su izrađeni od materijala koji eliminiše pojavu kondenzacije vodene pare,a samim tim ne postoji mogućnost lepljenja sadržaja na zidove silosa za razliku od drugih proizvođača.

Visok kvalitet Čabar Plast silosa izrađenih od polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) tehnologijom spiralnog motanja i zavarivanjem plastike, odlikuju sledeće funkcije:

 • otporni su na lomljenje,
 • ekološki su prihvatljivi,
 • podnose i visoke i niske temperature u rasponu od od -30°C do +60°C,
 • otporni su na dejstvo širokog spektara tečnosti i gasova,
 • otporni su na UV zrake,
 • poseduju dobre mehaničke karakteristike,
 • garantuju vodonepropusnost i dugoročno su rešenje, jer materijal gubi samo 5% svojih svojstava posle 50 godina korišćenja.

Postiji više oblika naših silosa:

 • simetrična kupa sa prelazom u valjak,
 • nesimetrična kupa,
 • simetrična piramida sa prelazom u kvadar,
 • nesimetrična piramida
 • kombinovani ,uglavnom ih proizvodimo po želji I potrebama kupca.

Postoji mogučnost ugradnje svih dodatnih priključaka počevši od:

 • pristupnih merdevina,
 • razni ventili,
 • slavine,
 • pokazivači nivoa,
 • priključci sa spoljašnjim ili unutrašnjim navojem,
 • razni prelivnici,
 • revizioni otvori, prozora na zidu radi gledanja nivoa
 • stope za ankerisanje,
 • penjalicama
 • otvora na vrhu, itd.

Silosi

Ukoliko Vam treba nešto od ovakvih priključka obavezno nam naznačite kada budete naručivali naše silose.

U hemijskoj I ostalim industrijama, ukoliko imate potreba za skladištenjem materijala velikih kapaciteta Čabar Plast porizvodi visokokapacitetne silose koji se mogu prilagoditi svim dimenzijama i idejnim rešenjima. Osnovna podela naših rezervara tj silosa sa stanovišta izrade je na:

valjkasti rezervari i
pravougaoni rezervoari.

Nudimo isporuku plastičnih silosa u mnogim verzijama, prečnicima i visinama po najpovoljnijim cenama u zemlji a i šire.