Ako imate kazan za pečenje rakije sigurno zante šta je tabarka. Tabarka služi kao posuda za vodu, kako bi se para koja prolazi kroz spiralnu cev pretvorila u kondezat odnosno, ako se koristi iz kazan za pečenje rakije, rakiju ili ako se destiluje voda, dobija se destilovana voda. Tabarka za pečenje rakije je napravljena od plastične kace, idelno je da koristite naše plastične kace za kominu i da imate tabarku od plastike za pečenje rakije.
Kod kazana za rakiju tabarka služi kao način za hlađenje. Plastična tabarka je kaca sa vodom kroz koju prolazi bakarna cev u vidu spirale koja izgleda kao spirala ili valjak. Jedan od načina hlađena može biti i saće koje je slično hladnjaku automobila koje se nalazi u kaci tj. posudi sa vodom za hlađenje.

Oba načina za hlađenje da para koja prolazi kroz spiralu ne dođe do dna plastične tabarke kondenzuje na zidove i na lulu izlazi kondezat odnosno tečnost a ne deo pare. Kod prepeka se četo događa da izlazi topao vazduh, ali ako izlazi para onda nije dobro dimenzinisana. Mi smo uspešno razvili zamenu metalnih i dotrajalih tabarki koje često brzo propadnu od vode, sa plastičnim kacama koje

Ako imate metalne dotrajale tabarke za pečenje rakije ili druge destilate, njima obično propadne dno, vršimo zamenu vaših metalnih tabarki sa našim od plastike. Dovoljno je da nam isporučite vašu tabarku, mi ćemo sve ostalo uraditi, premestiti aparat za destilovanje i imaćete novu tabarku od plastike koja je praktično neuništiva.

Materijali od kojih su napravljene Čabar plast tabarke poseduju odlične:

  • karakteristike pre svega mehaničke,
  • otporne su na lomljenje i habanje,
  • ekološke su (ne zagađuju životnu sredinu) od PEHD-a su ,
  • podnose i visoke i niske temperature u rasponu od od -30°C do +60°C,
  • otporne su na dejstvo širokog spektara tečnosti i gasova,
  • otporni su na UV zrake,
  • garantuju vodonepropusnost
  • i dugoročno su rešenje, jer materijal gubi 5% svojih svojstava posle 50 godina korišćenja, z arazliku od metalnih kazana kojim je makismalni vek trajanja 10 godina.

Prednosti plastične tabarke


 

Plastične tabarke nije potrebno uopšte održavati, napravljene od polietilena visoke gustine PEHD imaju osobine kojima ništa ne može ni visoka ni niska temperatura, lakše su od metalnih, tako da ih je mnogo lakše prenositi. Plastične tabarke nije potrebno farbati, a možete dobiti i veće zapremine, jer je poznato da što je veća količina vode u tabarci to je bolje za destilat, odnosno lakše se hladi para koja prolazi kroz aparat za destilaciju (spiralna cev).

Zamenite svoje dotrajale metalne tabarke kazana za pečenje rakije, novim plastičnim i mirni ste najmanje 50 godina.