Rezervoari za protivpožarnu zaštitu

Rezervoari za protivpožarnu zaštitu Čabar plast se brzo i jednostavno montiraju, jeftiniji su, nisu korozni, termostabilni su za razliku od limenih ili pocinkovanih rezervoara.

Spoljna hidrantska mreža je deo celokupne hidrantske mreže za gašenje požara kojom se voda od izvora, u našem slučaju rezervoara ili cisterne za protiv požaznu zaštitu doprema cevovodima do hidranata za gašenje požara.

Rezervoari za protivpožarnu zaštitu

Spoljna hidrantska mreža mora biti dobro projektovana, zato naši rezervoari za protivpožarnu zaštitu Čabar Plast su izrađeni od PEHD-a čime:

 • garantuju vodonepropusnost i dugoročno su rešenje, jer materijal gubi samo 5% svojih svojstava posle 50 godina korišćenja
 • rezervoari za protivpožarnu zaštitu su otporni na UV zrake, podnose ekstremne temperature od -30° c do + 80° c,
 • rezervoari za protivpožarnu mrežu su ekološki ispitani (ne zagađuju životnu sredinu) od PEHD-a su,
 • rezervoari za protivpožarni sistem zaštite su termostabili,
 • naše cisterne za protivpožarnu mrežu su korozivno otporne na uticaj unutrašnjosti objekta,
 • imaju dobru nosivost,
 • otporne su na udarce, što znači da na njima ne ostaju vidljivi tragovi,
 • i što je jako bitno rezervoari za protivpožarnu zaštitu su laki za montiranje i imaju minimalne troškove održavanja.

Čabar Plast rezervoari za protivpožarnu zaštitu su izrađeni od polietilena visoke gustine kao i Čabar Plast pontoni, katamarani, cisterne za vodu, vertikalni rezervari za vodu,rezervari za naftu, kace za kominu, tabarke, rezervari za navodnjavanje, septičke jame, separatori masti i ulja, plastične kace za vino.

Hidrantska mreža mora biti dobro instalirana i projektovana.

Osnovni razlozi projektovanja i instalacije protivpožarnog sistema su:

 • Neophodnost da se požar otkrije na vreme i da se ugasi u ranoj fazi je ključ smanjenja rizika.
 • Vreme je bitan factor koji utiče na štetu od požara. Mogućnost da se početni požar ugasi na samom početku ukoliko se odmah deluje, smanjuje štetu na minimum. Ukoliko nemate cisterne za hidrantsku mrežu koje su izvor protivpožarnog sistema. Požar će se lako razbukrati i štete su daleko veće u odnosu na samo projektovanje i izgradnju protivpožarnog sistema.
 • Mogući rizici za brzo proširenje požara u zavisnosti od lokacije na kojoj se objekat nalazi. Ukoliko se objekat nalazi van gradskog jezgra vodovodne mreže neophodno je da poseduje cisterne za protivpožarnu zaštitu ilidrugačije rečeno rezervoare za hidrantsku mrežu kako bi se na vreme reagovalo u slučaju požara.

Rezervoari za protivpožarnu zaštitu su od polietilena visoke gustine tj. PEHD-a se izrađuju u standardnim prečnicima i to:

• Ø 300 mm,
• Ø 400 mm
• Ø 500 mm
• Ø 600 mm
• Ø 800 mm
• Ø 1000 mm
• Ø 1200 mm
• Ø 1300 mm
• Ø 1600 mm pa sve do
• Ø 3000 mm

Po potrebi i zahtevima kupca mogu se izraditi u svim dužinama i u različitim prečnicima, spajanje se vrši flanšnama, Najkvalitetnije cisterne za hidrantsku mrežu po najpovoljnijim cenama.

Pozovite nas i uverite se.