Pravougaoni rezervoari, tankvane, plastične kade

Osim cilindričnih rezervoara koji mogu biti horizontalni rezervoari cisterne i vertikalni plastični rezervoari, često imamo i posebne zahteve naših kupaca kojima su potrebni pravougaoni rezervoari ili pravougaone plastične kade, tankvane. Interesovanje za ovakve vrste i oblike četvrtastih rezervoara potiče od materijala polipropilena i polietilena koji je uV stabilizovan i otporan na hemijske uticaje pa ima veliku primenu u industriji. Vek trajanja jedne ovakve kade je 50 godina minimum.

Najviše se koristi u hemijskoj industriji jer je otporna na uticaje raznih kiselina, a koriste se često i za onbaganje bazena koje agresivna materija može oštetiti ili ako negde propuštaju medijum. Plastične kade za galvanizaciju, cinkovanje, hromiranje, niklovanje ili smeštaj bolp kog agresivnog medijuma se prave od ploča koje se zvaruju. kade se mogu praviti kao pokretne (sa točkićima) i nepokrtne. Mogu biti različitih veličina i zapremina, a rade se po zahtevu i potrebama naših kupaca. Na njih se mogu postaviti razni dodaci i priključci. Po potrebi ojačavaju se metalnim profilima.

Tankvane se koriste za čuvanje i skladištenje opasnih medijuma, jer već pomenuti materijal otporan na dejstva kiselina, za razliku od betona koga kiselina vremenom nagriza. Naše taknvane su garancija da će materijal koji skladištite tu i ostati. Otporne su na koroziju i nije ih potrebno dodatno tretirati.

Pravougaone kade i pravougano rezervoare radimo po potrebi, željama i narudžbini od kupaca.