Qoftë të merreni me bujqësi vetëm për hirin tuaj dhe nevojat tuaja apo me prodhim komercial keni nevojë për një serrë. Ne ofrojmë gypet e serrave të cilat në masën e madhe do t’ju ndihmojnë me ndërtimin dhe mirëmbajtjen e serrës suaj. Me ndihmën e gypeve PVC për serrë shpejt do ta ndërtoni serrën në të cilën mund të rritni të gjitha llojet e perimeve.

Gypet tona janë të focuara nga brenda me pesë brazda dhe funksionojnë dhe durojnë për një kohë të gjatë. Mjafton që t’i bleni gypet tona vetëm një herë dhe do t’ju zgjatin përgjithmonë.