Tubet plastike për ujë, lëvoren e frutave, fruta dhe perime

Një nga produktet të cilat vitet e fundit janë bërë të pazëvendësueshme nëpër shtëpi, industri ose bujqësi janë tube plastike. Prodhohen me përmasat e ndryshme, me ose pa kapak i cili mund të hiqet. Tubet plastike janë rezervuarë të hapur vertikal plastik. Materiali prej të cilit prodhohen është i qëndrueshëm ndaj rrezeve të diellit, dhe ësthë i qëndrueshëm ndaj temperaturave të ulta si dhe të larta nga minus 30 deri në 60 gradë Celsius.

Nëse i shtojmë edhe veçoritë siç janë mospranimi i aromave dhe të shijeve të supstancave të cilat ruhen në to, që do të thotë se as nuk i lëshojnë, ky produkt bëhet polivalent për përdorim gjatë ruajtjes së ujit, si tube të ujit qoftë të pijshëm apo të ujit teknik.

 

Tubet për ruajtjen e lëvores së frutave dhe fermentimin e frutave dhe perimeve

Për shkak të të gjitha veçorive të cilat i kanë, tubet plastike nuk shkatërrohen dhe në treg janë shfaqur së pari si zëvendësim për tubet prej druri për frutat e fermentuara. Pas të gjitha përparësive në krahasim me tubet prej druri, tubet plastike për lëvoren e frutave përdoren edhe për fermentimin e perimeve si për shembull tube për lakër. Kështu mund t’i përdorni gjatë tërë vitit sepse mund të përdoren gjatë sezonit së pari si tube për lëvoren e frutave, pastaj si tube për lakër. Gjatë dimrit në to mund të mbani të gjitha llojet e lëndëve pluhurore dhe kokërrizore (ushqim bagëtie). Si tube për ujë mund t’i përdorni tërë vitin sipas nevojës.
Vini re: Tubet plastike duhet të vendosen në bazë të rrafshët, mund të qëndrojnë në sipërfaqe të rrafshëta, mos futni asgjë nën to sepse nuk ka nëvojë.

Mbarten lehtë dhe për shkak të qëndrueshmërisë së tyre ndaj çdo ndikimi atmosferik mund të mbahen në të gjitha kushtet e motit atje ku bën për ju.

Karakteristikat e tubeve plastike:

  • pesha e vogël – lehtë manipulohen
  • të afatgjata – praktikisht të pashkatërrueshme (të paktën 50 vjet)
  • të qëndrueshme ndaj të gjitha ndikimet kimike
  • nuk varen nga kushtet e motit (as dielli as ngrica nuk mund t’u bëjnë asgjë)
  • lahen vetëm me ujë

Përmasat dhe vëllimet e tubeve plastike

Është e mundshme që tubeve plastike t’u ngulitni të gjitha llojet e konektorëve standard dhe jostandard, tregues të ndryshëm të nivelit, rubinete, kurse tubet mund t’jua dërgojmë me ose pa kapak.
Vini re: Në tabelën janë paraqitur vëllimet e përbërjes standarde prej 500 deri në 5000 litra, por sipas nevojës së blerësve mund të prodhohen tubet e vëllimeve të vogla po edhe të mëdha.

Vëllimi (l)

250

500

1000

1500

2000

3000

4000

Diametri (D)

600 800 1000 1200 1320 1600 1600

Lartësia (H)

900 1000 1300 1350 1500 1500 2000