Šahte za vodomere

Tubet për ujëmatës

Čabarplast prodhon edhe tube të veçanta për ujëmatësit prej plastiku.

Tubet e ujëmatësve janë të lehta dhe vetëm duhet t’i ulni në tokë, domethënë në gropë për tubet. Tubja mund të përdoret menjëherë pasi që lidhet në rrjetë. Pastaj vetëm duhet t’i mbuloni me tokë të gjitha gropat përreth tubes. Për një ditë mund të instaloni ujë, bile edhe për disa orë. Ndryshe nga tubja e betonit ku duhet të përzihet betoni, këtu keni material, dërrasa, hekur, kapak…

Tubet tona për ujëmatës kanë gjithçka, bile edhe izolim që tubja të mos ngrihet, gjë kjo që nganjëherë ndodhet me tubet prej betoni sepse ato shpesh rrëzohen dhe ngrihen me kohë.

Tubet për ujëmatës të cilat i prodhojmë janë të lira, të lehta dhe afatgjata, domethënë një zgjidhje e përsosur. Kanë të njëjtat veçori si tube plastike sepse prodhohen prej të njëjtit material.