Tube plastike, rezervuarë dhe rezervuarë të vaditjes

Në botë mungon uji i pijshëm sikur edhe ujë që nevojitet për një rritje dhe zhvillim normal të botës së bimëve. Prandaj ju ofrojmë një zgjidhje për vaditjen e serrës dhe të zonave të cilat kanë probleme me furnizimin e ujit.

Varësisht nga kushtet e motit nganjëherë është e nevojshme t’i ujitni bimët disa herë gjatë sezonit dhe më së shumti përdoret uji i lumit apo uji i qëndrueshëm. Kjo do të thotë se duhet ta mbartni ujin nga burimi deri te vendi i përdorimit të tij. Këtë mund ta bëni duke përdorur tubet tona plastike ose serbatorët e ujit për rimorkio. Përveç se përdoren për transportin e ujit të vaditjes, dihet se duhet të kujdeseni edhe për temperaturën e ujit të vaditjes për shkak se temperatura e tij në burim është nga 12 deri në 14 gradë Celsius dhe temperatura e përsosur për vaditje është afro 20 gradë.

Kur të ujitni me rezervuarët tanë të vaditjes uji mund të nxehet në ta dhe kështu mund të sigurohet vaditja e papenguar gjatë tërë ditës, gjë kjo që është më e rëndësishme.

Cilësia e ujit për vaditje

Përveç kësaj ka edhe probleme me fortësinë e ujit të vaditjes, prandaj shtohet torfja e thartë apo acidet oksale në fuçi për vaditje. Për ujitje është më mirë të përdorni ujin e atmosferes ose ujin e shiut. Për këtë punë mund të përdorni serbatorët tanë për mbledhjen e ujit të shiut por mos harroni që strukturën e çatisë duhet ta keni të pastër dhe ulluqet t’i keni në funksion.

Kur të vendosni për kapacitetin e cisternave dhe rezervuarëve për vaditjen e serrave ju duhen afro 5 litra për një metër katror për 5 orë të përdorimit, kurse për një vit llogaritet nga 1,5 deri në 2 metra kubik të ujit për një metër katror.

Zgjidhini të gjitha problemet dhe rritini të gjitha të ardhurat duke i përdorur cisternat dhe rezervuarët tanë për vaditje.