Rezervoare pentru apă, gunoi, remorcă tractorului, camionului

Prodhojmë rezervuarët plastik të cilët mund të gjenden në dy forma: në formën e rezervuarëve vertikal plastik dhe formën e rezervuarëve horizontal plastik të cilët quhen edhe cisterna. Rezervuarët vertikal plastik mund të jenë të hapur ose të mbyllur.

Rezervuarët e hapur plastik quhen tube plastike. Rezervuarët horizontal plastik përkatësisht cisternat mund të groposen në tokë ose të jenë mbi tokë, por në atë rast u duhet një bazë. Më mirë është që të vendosni a doni që cisterna juaj të jetë nëntokësore apo mbitokësore për t’i ndërtuar bazat në të cilat do të qëndrojnë fortë. Duhet të dini që për cisternat duhet të llogaritet edhe shtresa e tokës ose ndonjë presion tjetër i cili do të qëndronte mbi cisternat të cilat do të groposeshin në tokë. Cisternat për naftë ose karburant duhet të groposen në tokë gjithsesi.

Cisternat për ujë janë interesante edhe për një arsye. Janë të lehta dhe lehtë manipulohen. Mund të vendosen në rimorkio të traktorit ose të kamionit dhe në këtë mënyrë bëhen mobile dhe spektri i tyre i përdorimit bëhet më i gjerë.

Ka mundësi që të vendosen mbajtës në to për ngarkimin dhe shkarkimin më të lehtë si dhe ngulitja e çfarëdo konektori standard apo jostandard. Cisternat e këtilla për ujë përdoren për transport në rastin e mungesës së ujit të pijshëm ose për vaditje në rastin e thatësirave të kohëgjata të cilat i kemi pasur te ne vitet e fundit. Cisternat tona përdoren edhe si cisterna për lëvoren e frutave.

Mund të na kontaktoni për çfarëdo pyetje shtesë, dhe nëse ka nevojë mund t’ju bëjmë një cisternë varësisht nga përmasat e rimorkios suaj ose të veturës tjetër rimorkiuese.

Dimensionet e rezervuarëve plastikë të ujit – rezervuarët e ujit/h4>

Volumul în litri

Diametru ØD (mm)

Înălţime H (mm)

250 600 900
500 800 1000
1000 1000 1270
1500 1200 1330
2000 1300 1510
2500 1400 1650
3000 1600 1500
4000 1600 2000
5000 1600 2500
5000 2000 1600
6000 1600 3000
7000 2000 2230
8000 2000 2550
10000 2000 3190
12000 2000 3800
15000 2000 4800
15000 2400 3320
20000 2400 4500
25000 2400 5600
25000 3000 3530
30000 2400 6800
35000 3000 4960
40000 3000 5670
50000 3000 7100