Cotact – ČABAR PLAST

Plujaț (Pluzac),
14523 Osečina

Persoană de contac:
Sreten Georgevici

Telefoane:
+38160 445 2012

Fax:
+381 (0) 14 259020