Rezervoari za vodu

Plastični rezervoari za vodu se rade na istom principu bilo da su horizontalni rezervoari cisterne ili vertiklani plastični rezervoari. Tehnlogija izrade je ista, a vertikalni rezervoari mogu biti zatvoreni i otvoreni odnosno plastične kace. Zatvoreni plastični rezervoari za vodu, naftu, lož ulje ili neki drugi skladišni prostor  napravljeni su od polietilena visoke gustine HDPE i polipropilena PP.

 

Plastični rezervoari za vodu, naftu imaju neograničenu upotrebu

Zahvaljujući osobinama materijala od kojih su napravljeni naši plastični rezervari garantuju dugovečnost i otpornost na sve spoljne uticaje.

rezervoari za vodu

Čabar plast plastični rezervari se  proizvode se od polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) tehnologijom spiralnog motanja i zavarivanjem plastike.

 

Materijali od kojih su napravljeni Čabar plast plastični rezervari za vodu poseduju odlične:

 • mehaničke karakteristike,
 • visoku otpornost na lomljenje,
 • a pre svega ekološku prihvatljivost,
 • podnose i visoke i niske temperature u rasponu od od -30°C do +60°C,
 • otporni su na dejstvo širokog spektara tečnosti i gasova,
 • otporni su na UV zrake,
 • garantuju vodonepropusnost i dugovečno rešenje, jer materijal gubi 5% svojih svojstava posle 50 godina korišćenja.

Često ih koriste kao rezervoare za naftu ili bilo koje drugo gorivo, biodizel ili ložulje. Koriste se i za čuvanje komina, grožđa, voća, skladištenja žita i ostalih namernica kao i hrane za stoku.

Prednosti ovakvih rezervoara što se na njih mogu montirati priključci i armature bez ograničenja, sve po potrebama i zahtevima kupaca.

Ukoliko Vam treba nešto od ovakvih priključka obavezno nam naznačite kada budete naručivali rezervoare.

Neki od priključaka koje najčešće ugrađujemo su:

 • razni ventili,
 • slavine,
 • pokazivači nivoa,
 • priključci sa spoljašnjim ili unutrašnjim navojem,
 • razni prelivnici,
 • revizioni otvori,
 • odušci,
 • stope za ankerisanje,
 • penjalicama i slično.

Plastični rezervoari za vodu mogu biti vertikalni i horizontalni

Jedna od najčešćih i najvećih primena rezervoara je da se koriste kao rezervoari za vodu. Već smo napomenuli da je moguće na njih ugradiiti bilo kakav standardna ili nestandardan priključak što je velika prednost. Lagani su za manipulisanje pa se mogu postaviti kao nadzemni rezervoari za vodu bilo gde.

Vertikalni plastični rezervoari se postavljaju isključivo na ravnu podlogu

Najlakše i najbrže se mogu stavitu u fukciju za snabdevanjem vodom domaćinstva ili vikendica tako što ćete ih postaviti negde u kući, najpogodnije na ploču ispod krova i povezati sa instalacijama u kući. Mogu se koristiti uz dodatke od aktivnog uglja za prečišćavanje vode i sakupljanje kišnice.

Mogućnosti primene plastičnih rezervoara

U zavisnosti od načina primene ovi rezervoari se mogu modifikovati na razne načine.

Ako je potrebno da očuvate temperaturu medijuma koji se skladišti u njima (bilo visoka ili niska temperatura) može se napraviti kao termoizolovani rezervoari.
Ako ćete u njima skladištiti opasne materije moguće napraviti rezervoara sa duplim zidom koji će štiti od izlivanja ili nekih spoljašnjih uticaja na fluid koji se skladišti.

Proizvodimo PLASTIČNE REZERVOARE standardnih dimenzija, međutim uglavnom proizvodimo po porudžbini i potrebama kupaca.
Na osnovu Vaših potreba, veličine i zapremine vašeg rezervoara i njegove namene izvršićemo proračun i dimezionisanje. Tako da svaki rezervoara možemo prilagoditi svim vašim potrebama.

Često dobijamo pitanja koje su zapremine i kako se kreću cente plastičnog rezervoara za vodu?

Cena rezervoara zavisi od dimenzije ali i od transporta, zato je najbolje da nas konntaktirate. Dimenzije koje se obično poručuju su date u tabeli.

Zapremina (l)

250

500

1000

1500

2000

2500

Prečnik(D)

600

800

1000

1200

1300

1300

Visina(H)

800

1000

1300

1350

1500

1875

 

Zapremina (l)

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Prečnik(D)

1600

1600

1600 | 1800

1600 | 1800 | 2000

1800 | 2000

2000 | 2400

Visina(H)

1500

2000

2500 | 1960

3000 | 2400 | 1950

2800 | 2260

2570 | 1790

 

 

Zapremina (l)

9000

10000

12000

15000

20000

22500

Prečnik(D)

2000 | 2400

2000 | 2400

2400

2400 | 3000

2400 | 3000

2400 | 3000

Visina(H)

2900 | 2020

3200 | 2240

2680

3360 | 2150

4470 | 2850

4990 | 3200

 

Zapremina (l)

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Prečnik(D)

2400 |3000

2400 | 3000

3000

 3000

3000

3000

Visina(H)

5560 | 3550

6720 |4260

4970

5700

6390

7100

Vertikalni plastični rezervoar za vodu može biti vertikalan i horizontalan. Ukoliko se odlučite za horizontalne rezervoare za vodu, naftu, benzin, ulje, mazivo ili bilo koji drugi praškastu ili tečnu komponentu trebate imati na umu da li će ovaj rezervoar biti ukopan u zemlju ili će biti nadzemno postavljen.

Vertikalni plastični rezervari mogu biti termoizolovani. Čabar Plast izrađuje i različite oblike plastičnih rezervoara tačnije možemo po vašoj želji i meri napraviti plastični rezervoar i četvrtastog oblika ne samo standardnog oblika valjka.

Dodatne informacije možete pogledati na posebnom sajtu plasticnirezervoari.rs