Plastične kace za vodu, kominu, voće i povrće

 

Cisterne za vodu, osoku za prikolice traktora, kamiona

 

Vertikalni plastični rezervoari za vodu, naftu, gorivo

 

Plastični pontoni za marine i splavove

 

Plastične septičke jame cena – dvokomorne, trokomorne

 

Plastični horizontalni rezervoari – cisterene za vodu, naftu

 

Šahte za vodomere

 

Separatori masti i ulja

 

Bačve za vodu ili kace za kominu sa poklopcem

 

Katamarani za splavove