Tubet plastike për ujë, lëvoren e frutave, fruta dhe perime

 

Cisternat për ujë, lëng, për rimorkiot e traktorit dhe të kamioneve

 

Rezervuarët vertikal plastik – cisternat për ujë, naftë, karburant

 

Pontonet plastike për marina dhe barka

 

Rezervuarë septik plastik – me dy dhoma, tri dhoma

 

Rezervuarët horizontal plastik – cisterna për ujë, naftë

 

Tubet për ujëmatës

 

Separatorët e yndyrës dhe të vajit

 

Fuçitë uji ose tubet për lëvoret e frutave me kapak

 

Katamaranët e kanoe