Nëse keni një kazan për pjekjen e rakisë me siguri dini se çfarë është ftohësi i kazanit. Ai shërben si enë për ujë që avulli i cili kalon përmes gypit spiral të kondenzohet, ose të bëhet raki nëse përdoret në kazan për raki, ose të distilohet uji.

Ftohësi për pjekjen e rakisë është bërë prej tubes plastike. Tubet tona plastike për lëvoren e frutave dhe ftohësi plastik për pjekjen e rakisë janë të përsosur kur përdoren bashkë.

Nëse keni ftohës të vjetër metal për pjekjen e rakisë ose distilate të tjera, atyre zakonisht u rrëzohet fundi, ne i zëvendësojmë ftohësit tuaj metal me ftohësit tanë plastik. Mjafton që të na e dërgoni ftohësin tuaj, ne do ta kryejmë punën tërësisht, do ta zhvendosim aparatin për distilim dhe do të keni një ftohës të ri plastik i cili është praktikisht i pashkatërrueshëm.

Përparësitë


 

Ftohësit plastik nuk duhet të mirëmbahen fare, janë bërë prej polietileni të dendësisë së lartë PEHD, kanë veçoritë të cilat i mbrojnë nga temperaturat e larta si dhe nga temperaturat e ulta, janë më të lehtë nga ftohësit metal, prandaj mbarten më lehtë. Ftohësit plastik nuk duhet të lyhen dhe mund të jenë edhe me vëllimet më të mëdha, sepse dihet se sa më shumë ujë ka në ftohësin, aq më mirë për destilatin, përkatësisht avulli i cili kalon përmes aparatit për distilim (gypi spiral) ftohet më lehtë.

Zëvendësojini ftohësit tuaj të vjetër metal të kazaneve për pjekjen e rakisë me një ftohës të ri plastik dhe mund të rrini rehat për të paktën 50 vjet.