Tubet për kopshte dhe serra

Qoftë të merreni me bujqësi vetëm për hirin tuaj dhe nevojat tuaja apo me prodhim komercial keni nevojë për një serrë. Ne ofrojmë gypet e serrave të cilat në masën e madhe do t’ju ndihmojnë me ndërtimin dhe mirëmbajtjen e serrës suaj. Me ndihmën e gypeve PVC për serrë shpejt do ta ndërtoni serrën në…