Katamarani za splavove, Trimani, Čabar plast

Katamarani za splavove

Konstruisanje katamarana predstavlja zahtevan posao, jer kataman mora da odgovori otpornosti tj. opterećenju koje će nastati usled korišćenja tj eksploatacije broda. Prilikom konstruisanja katamana važe ista pravila kao i za brodove koji imaju jedan trup, osnovna razlika kod katamana je poprečna stablnost.