silos

Silosi

Silosi Čabar Plast se izrađuju u skladu sa trendovima u svetu, a veliku primenu imaju u hemojskoj industriji kao i za čuvanje sastojaka: žitarica , smeše za ishranu životinja, granulata, kao i praškastih materijala cementa, kreča i drugih materija.